Konfiguracja systemu

Menu Ustawienia -> System pozwala przejść do widoku konfiguracji. W nim, administrator systemu ustawić może parametry wszystkich funkcji systemu, a także włączyć i wyłączyć poszczególne funkcje. Zarządzanie użytkownikami, ich rolami i uprawnieniami odbywa się również w tym widoku. Dodatkowo skonfigurować można kolory elementów wyświetlanych na mapie oraz dodać / usunąć serwis dostarczający kafelki map. Standardowo Netman posiada jednego dostawcę: OpenStreetMaps.

Konfiguracja