Przechwytywanie logów SYSLOG

Netman może pełnić rolę agregata logów Syslog z urządzeń.

Aby włączyć tą funkcjonalność, należy włączyć opcję Syslog w ustawieniach systemu, oraz ustawić protokół (UDP / TCP) oraz port.

Następnie, w ustawieniach konkretnych urządzeń należy ustawić adres serwera syslog na taki sam, pod jakim działa system Netman oraz ustawiony wcześniej port i protokół. Po tym zabiegu, urządzenia powinny wysyłać swoje logi do Netmana.

Wybierając menu kontektowe Logi Syslog danego urządzenia, można zobaczyć zebrane logi:

Syslog