Monitoring SNMP i SNMPWalk

Każde urządzenie sieciowe, posiadające adres IP i udostępniające dane za pośrednictwem protokołu SNMP może być monitorowane. Monitoring odbywa się cyklicznie, w regularnych odstępach czasowych (ustawione w ustawieniach systemu).

Konfiguracja monitoringu SNMP sprowadza się do utworzenia Schematu SNMP (listy par OID z ich nazwami) i przypisaniu danego schematu urządzeniu. Aby przypisać utworzony schemat konkretnemu urządzeniu, należy wejśc w jego właściwości i wybrać schemat SNMP.

Badanie SNMPWalk polega na przeskanowaniu urządzenia pod kątem wszelkich dostępnych numerów OID. Zwraca ono listę udostępnianych przez urządzenie numerów OID oraz ich aktualnych wartości. Może być ono pomocne przed tworzeniem schematu SNMP.

SNMPWalk Schemat SNMP

Aby zobaczyć wynik ostatniego próbkowania SNMP - należy odnaleźć urządzenie i wybrać menu kontekstowe Statystyki SNMP:

Schemat SNMP