Uruchomienie

Netman może być uruchomiony na systemach Windows oraz Linux. Użytkownik uruchamiający Netman'a powinien mieć uprawnienia do wywoływania sieciowych funkcji systemowych takich jak m.in. ping, traceroute. Ponad to wymagane są uprawnienia zapisu/odczytu plików w katalogu Netman'a. Jeśli nie jesteś pewien, czy posiadasz wszelkie wymagane uprawnienia - uruchom system jako administrator (w linuxie: root).

Poza tym, Netman nie ma żadnych dodatkowych wymagań. Baza danych, na której działa to plik database.mv.db (zostanie utworzony przy pierwszym uruchomieniu). Zawartość pobranej dystrybucji (pliku zip):

start.bat / start.sh (skrypt startowy, zależnie od systemu operacyjnego plik .bat lub .sh)
netman.jar
jre

Chwilę po uruchmieniu skryptu startowego, użytkownik powinien zobaczyć napis:

            __                    
           | \                   
 _______  ______  _| ##_  ______ ____  ______  _______
|    \ /   \ |  ## \ |   \  \ |   \ |    \
| #######\| ######\ \###### | ######\####\ \######\| #######\
| ## | ##| ##  ## | ## __ | ## | ## | ## /   ##| ## | ##
| ## | ##| ######## | ##| \| ## | ## | ##| #######| ## | ##
| ## | ## \##   \  \## ##| ## | ## | ## \##  ##| ## | ##
 \##  \## \#######  \#### \## \## \## \####### \##  \##

Oznacza on, że system się uruchomił. Standardowo, system uruchamia się na porcie 8080. Odwiedź stronę http://localhost:8080/ - powinieneś zobaczyć okno logowania:

Logowanie

Standardowo Netman dodaje do nowej bazy danych jednego użytkownika, z pełnymi uprawnieniami. Jego login i hasło to:

login: admin
hasło: admin

Zaloguj się tymi danymi.