Monitoring ICMP Ping

Każde urządzenie sieciowe, posiadające adres IP może być monitorowane z wykorzystaniem protokołu ICMP (popularny ping).

Aby skonfigurować monitoring, należy we właściwościach urządzenia uzupełnić jego adres IP oraz zaznaczyć opcję Monitoring. Po zapisaniu właściwości, urządzenie będzie cyklicznie próbkowane.

Po określonej w ustawieniach systemu, ilości niepowodzeń - system uruchomi alarm. Wszyscy użytkownicy zalogowani do systemu zobaczą notyfikację w prawym górnym rogu ekranu, a elementy zawierające dane urządzenie - zostaną podswietlone na mapie. Dodatkowo, jeśli skonfigurowano, system roześle powiadomienia za pośrednictwem aplikacji Telegram.

Historia wyników próbkowania jest dostępna dla każdego urządzenia osobno - w menu kontekstowym Statystyki ping. W oknie tym użytkownik może zobaczyć wykres godzinowy, dzienny lub tygodniowy. Pozwala to wykryć anomalie sieciowe występujące tylko o określonych porach dnia lub w określonych dniach tygodnia.

Statystyki ping