Węzły sieciowe

Węzłami sieciowymi nazywamy wszelkie elementy widoczne na mapie. Ich dodawanie możliwe jest za pomocą menu kontekstowego dostępnego pod prawym klawiszem myszy:

PPM

Usunięcie lub edycja położenia węzła odbywa się za pomocą menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu na obiekt lewym klawiszem myszy:

LPM

Właściwości węzła

Każdy węzeł, w zależności od typu, posiada określony zestaw parametrów, przestrzeń plikową, powiązane ze sobą projekty oraz elementy znajdujące się w nim. Poniższy zrzut ekranu przedstawia widok edycji węzła. Poza polami edycyjnymi parametrów węzła, widoczny jest także edytor elementów znajdujących się w węźle. Są to kable doprowadzone do węzła oraz elementy aktywne sieci, między innymi:

  • Urządzenia
  • Szafy
  • Chassis'y
  • Splittery

Edytor ten pozwala dodawać i modyfikować urządzenia oraz połączenia między nimi i kablami. Poniższy zrzut ilustruje właściwości słupa, do którego doprowadzono jeden kabel posiadający 2 tuby (po 5 żył w każdej):

Edycja wezla