Widok mapy

Głównym widokiem Netman'a jest widok mapy. Wyświetla on topologię sieci i umożliwia dodawanie / usuwanie węzłów sieciowych oraz połączeń między nimi. Widok mapy posiada 3 tryby: Standard, Połącz, Rozłącz. Kliknięcie prawym klawiszem myszy pozwala zmienić tryb mapy, lub umieścic w danym miejscu element infrastruktury.

Menu mapy

Tryb Standard pozwala dodawać, przenosić i usuwać elementy sieci. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na danym elemencie, użytkownik może zobaczyć jego podstawowe informacje i przejść do jego Właściwości.

Właściwości węzłą

Połącz - służy do tworzenia połączeń kablowych między węzłami. Po wejściu w ten tryb system pozwoli użytkownikowi wybrać schemat kabla i ustawić nazwę kablowi, który będzie dodany. Aby utworzyć połączenie należy kliknąć punkt pierwszy, a następnie kliknąć punkt drugi.

Uwaga: przed wejściem w ten tryb należy zdefiniować przynajmniej 1 schemat kabla w widoku Schematy kabli.

Wybór schematu kabla

Rozłącz - służy do usuwania połączeń kablowych między węzłami. Po wybraniu tego trybu należy kliknąć kolejne dwa elementy połączone kablem przeznaczonym do usunięcia. Jeśli elementy są połączone więcej niż jednym kablem, System zapyta użytkowika który dokładnie kabel usunąć.