Pliki i projekty

Netman może pełnić również rolę serwera plików. Każdy element topologii sieci posiada własną przestrzeń plikową, podobną do standardowej przestrzeni dyskowej - umożliwiającą dodawanie plików i katalogów. Daje to możliwość dokładnej dokumentacji elementu, na przykład za pomocą fotografii.

Uwaga: W przestrzeni tej pojawiają się również zrzuty konfiguracji urządzeń wykonywane automatycznie. O automatycznym pobieraniu konfiguracji z urządzeń przeczytasz w kolejnych rozdziałach.

Pliki

Projekty

Bywa, że dana dokumentacja projektowa, zdjęcia lub inne pliki dotyczą więcej niż jednego elementu. Aby użytkownik nie musiał umieszczać tych samych plików w przestrzeni wielu elementów, powstały projekty. Projektem nazywamy zbiór plików oraz ogólny opis projektu. Po zapisaniu projektu, można dołączać do niego pliki, a sam projekt można przypisywać do węzłów i urządzeń - w ich właściwościach. Poniższy zrzut ekranu przedstawia widok edycji projektu.

Projekt