Automatyczny backup konfiguracji urządzeń

Netman może regularnie pobierać aktualną konfigurację z urządzeń.

Aby było to możliwe, producent urządzenia musi mieć ustawioną komendę, która wyświetla aktualną konfigurację, a urządzenie musi mieć ustawionego producenta, adres IP, dane logowania SSH oraz włączony automatyczny backup z ustawionym schedulerem. Scheduler może mieć różne tryby (np. raz w tygodniu), konkretny dzień tygodnia oraz godzinę.

Zgodnie z tymi ustawieniami, Netman będzie próbował zalogować się do urządzenia za pomocą SSH, wykonać (sprecyzowaną dla danego producenta) komendę listującą ustawienia, a następnie zapisze wynik tej komendy w plikach urządzenia.

Producenci Scheduler

Widok Scheduler zawiera zakładki: Wpisy oraz Logi. Zawierają one zbiór reguł automatycznego backupu konfiguracji oraz logi - informacje nt. ich wykonania.

Scheduler - wpisy Scheduler - logi Scheduler - logi