Aktywacja systemu

Pierwszą rzeczą po pierwszym uruchomieniu systemu powinna być jego aktywacja. Każdy klient powinien posiadać swój klucz licencyjny, którym należy aktywować system. Bez aktywacji, większość funkcji Netman'a jest zablokowana. Aby dokonać aktywacji, należy kliknąć czerwony przycisk INFO znajdujący się w lewym górnym rogu (obok numeru wersji systemu). Okno, które się pojawi wyświetla nazwę klienta i czas trwania licencji. Umożliwia też podanie klucza licencyjnego. Po jego podaniu, system komunikuje się z serwerem centralnym firmy Wisoft. Jeżeli aktywacja przebiegnie prawidłowo, w oknie wyświetlą się dane klienta. Oznacza to, że wszystkie funkcje systemu zostały odblokowane i Netman jest gotowy do pracy. Aktywacja jest jednorazowa i nie musi być powtarzana przy każdym uruchomieniu systemu.

Aktywacja

Uwaga: Komunikacja z serwerem centralnym firmy Wisoft odbywa się na porcie 9999/tcp.