Wstęp

Ciągły rozwój technologii sieci komputerowych, poza coraz lepszymi parametrami ich pracy, narzuca na przedsiębiorstwa potrzebę ewidencji różnych warstw sieci. Logiczna struktura sieci staje się zbyt skomplikowana, by odwzorowywać ją i zarządzać zmianami w niej dokonywanymi w aplikacjach lub systemach, które nie były tworzone z myślą o sieciach komputerowych. Prawidłowa, całościowa ewidencja sieci komputerowej powinna składać się z ewidencji różnych jej wartsw:

 • Węzłów i połączeń
 • Urządzeń sieciowych wraz z parametrami
 • Konfiguracji urządzeń
 • Schematów przestrzennych, specyfiki rejonu, dokumentów

W przedsiębiorstwach liczących więcej niż jednego pracownika, jednoczesna praca na schemacie ewidencjonowanej sieci jest bezwzlędnym wymogiem. Duże przedsiębiorstwa posiadające hierarchię pracowniczą wymagają odseparowania użytkowników (pracowników) od danych, do których nie powinni mieć dostępu. Stawia to przed systemem ewidencji kolejne wymagania:

 • Zarządzanie użytkownikami
 • Zarządzanie rolami
 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Możliwośc jednoczesnej pracy wielu użytkowników

Usterkowość sieci to jej główna cecha z punktu widzenia klienta. Dla przedsiębiorstwa, usterka oznacza stratę. Klienci, których gama sprzętu podłączonego do Internetu rośnie, szybko zauważają brak sieci. Monitoring to najefektywniejsza metoda optymalizacji pracy sieci komputerowej. Pozwala zauważyć anomalie zachodzące w sieci a także informować o nich natychmiast po wystąpieniu. Pełnowartościowy monitoring nie powinien sprowadzać się jedynie do wyszukiwania utraty połączeń. Przechowywanie historycznych parametrów połączeń między węzłami pozwala na wyeliminowanie całej gamy błędów konfiguracyjnych, skutkujących słabą jakością połączenia bez jego utraty. Elementy pełnego monitoringu sieci to:

 • Monitoring ICMP Ping
 • Alarmowanie w przypadku utraty połączenia
 • Monitoring SNMP (np. temperatura urządzenia, czas pracy, ilość podłączonych użytkowników ...)
 • Zbieranie logów z urządzeń (syslog)

Netman jest systemem służącym do planowania, paszportyzacji, inwentaryzacji i monitoringu sieci komputerowych. Obsługa systemu odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej, co umożliwia wspólną pracę wielu osób w tym samym czasie i szybkie dzielenie się informacjami oraz zasobami. Praca grupowa stanowi ważną część funkcjonalności systemu i w połączeniu z funkcją pełnego monitoringu odróżnia go od innych systemów paszportyzacji sieci. W kolejnych rozdziałach dowiesz się więcej o systemie i jego funkcjach. Zapraszamy do lektury.