O systemie

   Rozwój technologii sieci komputerowych narzuca na przedsiębiorstwa potrzebę ewidencji różnych warstw sieci. Struktura sieci staje się zbyt skomplikowana, by odwzorowywać ją i zarządzać zachodzącymi w niej zmianami za pomocą aplikacji, które nie zostały do tego stworzone.


   Netman jest systemem służącym do paszportyzacji, inwentaryzacji, planowania i monitoringu sieci komputerowych. Obsługa systemu odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej, co umożliwia wspólną pracę wielu osób w tym samym czasie i szybkie dzielenie się informacjami oraz zasobami. Prawidłowa, całościowa ewidencja sieci komputerowej powinna składać się z ewidencji różnych jej wartsw:


  •   - Węzłów i połączeń
  •   - Urządzeń sieciowych wraz z parametrami
  •   - Konfiguracji urządzeń
  •   - Schematów przestrzennych, specyfiki rejonu, dokumentów

Funkcjonalność

Możliwości systemu Netman:Wykorzystanie map pochodzących od dowolnego dostawcy map (m.in. OpenStreet Maps, Google Maps, polski Geoportal)


Powiązanie dokumentacji, planów i innych plików dzięki przestrzeni plikowej wydzielonej każdemu elementowi sieci


Graficzny kreator urządzeń pozwala idealnie odwzorować układ portów każdego urządzenia sieciowego.Równoległy monitoring Ping oraz Snmp wielu urządzeń z dostępem do historycznych danych i generowaniem wykresów.


Natychmiastowe alarmowanie na telefon w przypadku określonej wcześniej ilości nieudanych prób Ping.


Automatyczne pobieranie konfiguracji urządzeń oraz przechwytywanie logów Syslog bez względu na producenta urządzenia.

Dokumentacja

Dokumentacja zawiera dokładny opis funkcjonalności systemu, instrukcje dotyczące jego konfiguracji i poprawnego wykorzystania

Zobacz dokumentację 

Cennik

Pakiet próbny
PLN0netto / miesiąc
przez 3 miesiące
dostęp do aktualizacji
dostęp do wszystkich modułów
Abonament miesięczny
PLN125netto / miesiąc
bez umowy długoterminowej
dostęp do aktualizacji
dostęp do wszystkich modułów

Zrzuty ekranu

Pobierz

Kontakt